ADR

Vergunning voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg te Roeselare, kortweg ADR

 

We zijn vergund voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg te Roeselare, kortweg ADR genoemd (Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route).